Välkommen till Gymnasiet i Petalax

 

Gymnasiet finns i Petalax by i Malax kommun. Skolan har utrustats med teknisk utrustning och det mesta av material och elevuppgifter sköts digitalt. Även videokonferens-undervisning förekommer. Språkutbudet i skolan omfattar både FiA och FiB. Dessutom undervisas EnA, FrC, TyC. Gymnasiet är delaktigt i ett omfattande samarbete med vasaregionens övriga gymnasier som går under benämningen Vi7. Ett viktigt led i samarbetet är de gemensamma distanskurserna som skolorna erbjuder tillsammans. För tillfället har skolan 108 elever och 19 lärare varav 9 också undervisar på högstadiet.REKTORNS HÖRNA 

 

Res med oss

 

Tag chansen att se dig om i världen! Här i gymnasiet vidgar vi våra vyer genom att ordentligt lära känna andra kulturer samtidigt som vi förbättrar våra språkkunskaper.


Vi ordnar också detta läsår många och internationella projekt. Denna verksamhet har uppskattats mycket av våra studerande.


Projektresorna förbereds under vecka 8 i februari och resorna äger rum senare under terminen. I år åker en grupp till Barcelona som är Spaniens näst största stad. Ett annat resmål är storstaden London och den mindre staden Rochester i Kent. I Rochester finns vår partnerskola ”Fort Pitt Grammar School”, som vi kommer att besöka. Tillsammans med en grupp elever  görs sen dagsutflykter över engelska kanalen till den franska byn Saint-Omer.


Projektet Polen resulterar i ett studiebesök till förintelselägren utanför Krakow i södra Polen.  Vi har också detta läsår genomfört en studieresa till partikelacceleratorn i CERN i Schweiz för de elever som läst lång fysik. Ett annat studiebesök gick till den traditionella julmarknaden i Berlin. De flesta projekten resulterar i en webbsida. Besök projektens sidor så får du möjlighet att möjlighet att stifta bekantskap med spännande kulturer och resmål. Nästa läsår bjuder vårt gymnasium igen ut nya spännande projekt med resor.


- Maggi -

 

 

GYMNASIET PÅ WEBBEN

 

 

 

ELEVKÅREN 2014-2015

 

Skolans elev Anders Dahlgren ansvarar för skolans Facebooksida medan flera elever i dagsläget uppdaterar skolbloggen.

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens.