Händelsekalender 2016 - 2017

                 

6.3.2017    PERIOD V

13 - 27.3    Studentskrivningar, de skriftliga proven

6.4 - 12.4    PROVVECKA

13.4 - 17.4    Påsklov

             

17.4.2017    PERIOD VI

19.4   Infokväll för studerande och deras vårdnadshavare i åk II om höstens (2017) skrivningar

21.4    Anmälan till tentamen

25.4    Förnyat förhör

25.5    Kristi himmelsfärdsdag

26.5 - 1.6    PROVVECKA

2.6    Elevkårens temadag

3.6    Studentdimission och skolavslutning

4.6    Anmälan till tentamen

6.6    Förnyat förhör

8.6    Höjningsförhör