Händelsekalender 2017 - 2018

                         

25.9    PERIOD II

11.10   Föräldramöte åk 1 och 2

18 - 20.10    HÖSTLOV

30.10 - 3.11 Provvecka

 

6.11    PERIOD III

6.11      Responsförmiddag

10.11    Anmälan till förnyat/höjningsförhör

14.11    Förnyat förhör

15.11    Informationsmöte för abiturienterna och deras vårdnadshavare kl 18.30

16.11    Höjningsförhör

20.11    Sista dagen att anmäla sig till vårens studentskrivningar

  5.12    Finland 100-år. Fest i Pixnehallen. Gymnasiets vinterbal på kvällen

13.12    Lucia

13.12    Jullunch

14 -20-12   Provvecka

21.12    Julfest kl 19.00

22.12 - 7.1.2018 JULLOV

 

8.1.2018    PERIOD IV

  8.1    Responsförmiddag

  9.1    Anälan till förnyat förhör

11.1    Förnyat förhör

22.1    Niornas dag på GiP

12.2    Studentskrivningar, modersmålet, textkompetensprovet (på papper)

15.2    ABI-dagen

16.2    De äldstes dans kl 18.00

19 -23.2    Projektvecka

23.3    Anmälan till förnyat/höjningsförhör

26.2 - 2.3    SPORTLOV

 

5.3    PERIOD V

5.3    Responsförmiddag

6.3    Förnyat förhör

8.3    Höjningsförhör

12.3    Studentskrivningar, modersmålet, essäprovet (på papper)

          Svenska som andraspråk (på papper)

14.3    Studentskrivningar, Real I, religion, livsåskådning, samhällslära, geografi och hälsokunskap, kemi (på papper)

16.3    Studentskrivningar, Engelska lång, tyska lång

19.3    Studentskrivningar, Finska lång och medellång

21.3    Studentskrivningar, Real II, psykologi, filosofi, historia, biologi, fysik (på papper)

23.3   Studentskrivningar, Engelska kort, tyska kort, franska kort

26.3    Studentskrivningar, matematik, lång och kort (på papper)

29.3 -2.4    PÅSKLOV

9 - 13.4    Provvecka

 

16.4    PERIOD VI

16.4    Responsförmiddag

18.4    Informationsmöte för studerande och vårdnadshavare i åk II om höstens skrivningar kl 18.30

20.4    Anmälan till förnyat förhör

24.4    Förnyat förhör

18.5    Sista dagen att anmäla sig till höstens skrivningar

25 - 31.5    Provvecka

1.6    Responsförmiddag, elevkårens temadag på eftermiddagen

2.6    Våravslutning och studentdimission