Direktionens sammansättning

 

Ordförande Storfors Sofia, Malax

Viceordförande Backgren Ann-Sofi, Korsnäs

 

Kommunrepresentanter:

Westerdahl Jan-Erik, Korsnäs          

Sundbäck Eivor, Malax     

Gröndahl Pasi, Malax

            

Lärarrepresentant:

Sjöman Berit

 

Personalrepresentant:

Udd Marit

 

Elevrepresentanter:

Åkersten Amanda, Korsnäs

Mäkinen Marcus, Malax

 

Föredragande:

Rektor

 

Närvarorätt:

 

Agneta Martin. bildningsdirektör

Lisbeth Koivumäki, bildningsnämndens representant

Mona Enlund, högstadiets rektor

Håkan Knip, kommunsstyrelsens ordförande och representant

Mats Brandt, kommundirektör

Carola Bengs-Lattunen, bildningsnämndens ordförande