Skolhälsovården

  • Ta kontakt med vikarierande skolhälsovårdare Carina Nordman-Byskata på högstadiet, telnr 050-3214920 eller e-post till carina.nordman-byskata@malax.fi ifall du behöver en tid till skolläkaren. För första årets elever ordnas automatiskt träff med skolhälsovårdare och skolläkare.
  • Första årets studerande erhåller ett frågeformulär som returneras till skolhälsovårdaren, för den studerande som själv vill träffa eller har behov av att träffa skolhälsovårdaren/läkaren ordnas tid till skolhälsovårdaren/läkaren.
  • Ändringar i mottagningstiderna meddelas på INFO TVn.  

 

Här hittar du uppgifter om skolkuratorn.