Bästa examinand våren 2021

 

Studentexamensnämndens meddelande till höstens examinander: ”Bästa examinand våren 2021” finns nu på nämndens webbplats: www.ylioppilastutkinto.fi/sv  > Studentexamen > Information till examinanderna (direkt länk: https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen/till-examinanderna).

 

På grund av det föränderliga coronavirusläget uppdateras meddelandet ifall den information som ges i det ändras. Aktuell information om undantagsförfaranden till följd av coronavirusläget ges också på nämndens informationssida (https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-coronaviruset).