Provdagarna våren 2021

 •  Ti 16.3        Modersmål och litteratur, provet i läskompetens, Svenska som andra språk
 •  To 18.3       Främmande språk, kort lärokurs
 •  Fr 19.3        Modersmål och litteratur, provet i skrivkompetens
 •  Må 22.3      Främmande språk, lång lärokurs
 •  Ti 23.3        Matematik, kort lärokurs
 •  On 24.3       Matematik, lång lärokurs
 •  To 25.3       REAL, psykologi, filosofi, biologi
 •  Fr 26.3        REAL, historia, fysik
 •  Må 29.3      Finska, lång och medellång lärokurs
 •  Ti 30.3        REAL, religion, livsåskådning, samhällslära, geografi
 •  On 31.3      REAL, kemi, hälsokunskap