Händelsekalender 2017 - 2018

                         

16.4    PERIOD VI

25 - 31.5    Provvecka

31.5     Åtgärdseftermiddag kl. 12-15

1.6    elevkårens temadag

2.6    Våravslutning och studentdimission i högstadiets festsal