Händelsekalender 2017 - 2018

                         

8.1.2018    PERIOD IV

19 - 23.2    Projektvecka

23.2    Anmälan till förnyat/höjningsförhör

26.2 - 2.3   SPORTLOV

 

5.3    PERIOD V

6.3    Förnyat förhör

8.3    Höjningsförhör

12.3    Studentskrivningar, modersmålet, essäprovet (på papper)

          Svenska som andraspråk (på papper)

14.3    Studentskrivningar, Real I, religion, livsåskådning, samhällslära, geografi och hälsokunskap, kemi (på papper)

16.3    Studentskrivningar, Engelska lång, tyska lång

19.3    Studentskrivningar, Finska lång och medellång

21.3    Studentskrivningar, Real II, psykologi, filosofi, historia, biologi, fysik (på papper)

23.3   Studentskrivningar, Engelska kort, tyska kort, franska kort

26.3    Studentskrivningar, matematik, lång och kort (på papper)

29.3 - 2.4  PÅSKLOV

9 - 13.4    Provvecka

 

16.4    PERIOD VI

16.4    Responsförmiddag

18 - 22.4    Projektresa, Tromsö

20 - 24.4    Projektresa, München

25.4    Anmälan till förnyat förhör

25.4    Informationsmöte för studerande och vårdnadshavare i åk II om höstens skrivningar kl 18.30

27.4    Förnyat förhör

18.5    Sista dagen att anmäla sig till höstens skrivningar

25 - 31.5    Provvecka

1.6    Responsförmiddag, elevkårens temadag på eftermiddagen

2.6    Våravslutning och studentdimission