Händelsekalender 2017 - 2018

                         

5.3    PERIOD V

23.3   Studentskrivningar, Engelska kort, tyska kort, franska kort

26.3    Studentskrivningar, matematik, lång och kort (på papper)

29.3 - 2.4  PÅSKLOV

9 - 13.4    Provvecka

 

16.4    PERIOD VI

16.4    Responsförmiddag

18 - 22.4    Projektresa, Tromsö

20 - 24.4    Projektresa, München

25.4    Anmälan till förnyat förhör

26.4    Informationsmöte för studerande och vårdnadshavare i åk II om höstens skrivningar kl 18.30

27.4    Förnyat förhör

18.5    Sista dagen att anmäla sig till höstens skrivningar

25 - 31.5    Provvecka

1.6    Responsförmiddag, elevkårens temadag på eftermiddagen

2.6    Våravslutning och studentdimission