Post- och besöksadress

 

Mamrevägen 13

66240 Petalax

Finland

 

Faktureringsadress

 

Nätfakturor tas i bruk från och med 1.1.2021

  
Nätfakturaadress: 003701809485

Förmedlarkod: DABAFIHH

Beställarkod: BIN054

FO-nummer 0180948-5