Bast-Gullberg Margareta
rektor
filosofi
Backlund Marianne
tyska, finska B
Grupphandledare G31
Bäckström Anna
biologi, geografi, hälsokunskap
Grupphandledare G32
Forsman André
historia, samhällslära
Grupphandledare G22
Grönberg Nina
studiehandledning

gemensam med högstadiet
Hansell Simon
vicerektor, religion, psykologi
IKT-pedagog
Webbplats
Arbetsblogg

 
Lindholm Anton
kort matematik, fysik, kemi
Gemensam med högstadiet
Grupphandledare G12
Lithén Yngve
musik
gemensam med högstadiet
Löf Jari
finska A
Mård Linda
gymnastik
gemensam med högstadiet
moderskapsledig fr vt-21
Sandås Pia
engelska, franska
Smulter Pernilla,
modersmål och litteratur

Grupphandledare G12
Storthors Carina
bildkonst
gemensam med högstadiet
Westö Christian
specialundervisning
gemensam med högstadiet
Öhman Regina
lång matematik, fysik
Grupphandledare G21
Östman Richard, vikarie
gymnastik
gemensam med högstadiet

 

 
Grupphandledare
11 Pernilla Smulter
12 Anton Lindholm


21 Regina Öhman

22 André Forsman


31 Marianne Backlund
32 Anna Bäckström