Läroböcker

 

Från och med hösten 2019 kan man inte längre beställa böcker via skolan. Ni kommer att få en lista i god tid före varje periodbyte om vilka böcker som behövs till kommande period. På så sätt kan ni själva köpa böckerna begagnat, från bokhandel eller via nätet så att ni har dem redan från periodstart.

Digitala böcker köper man som tidigare själv då perioden börjar.

Här nedan finns lista över de böcker som används. Den uppdateras om det sker förändring i läromedlen.

 

   Lista över aktuella böcker