Läroböcker

 

Eleverna får beställa böcker från skolans bokhandel inför varje period.

Från och med hösten 2016 har gymnasiet ny läroplan. Det betyder att många läroböcker nu är digitala. Listan uppdateras då nya läromedel utkommer och där finns också information i vilka ämnen eleverna kommer beställa de digitala böckerna på egen hand.

 

 Lista över aktuella böcker