Lektionstider

 

måndag, tisdag, torsdag, fredag

1    8.45 -   9.35      50 min

2    9.40 - 10.30      50 min

3  10.35 - 11.25      50 min

MAT

4  12.05 - 13.00      55 min

5  13.10 - 14.00      50 min

6  14.10 - 15.10      60 min

 

onsdag

1    8.45 -   9.35      50 min

2    9.40 - 10.30      50 min

3  10.40 - 11.35      55 min

MAT

4  12.10 - 13.00      50 min

5  13.10 - 14.00      50 min

6  14.10 - 15.10      60 min