LUKE-projektet

Utbildningsstyrelsen har startat ett nationellt utvecklingsnätverk för gymnasier i augusti 2016. Tanken är att gymnasier runt om i Finland ska våga prova på nya former av pedagogiskt tänkande och utvecklingsmöjligheter inom ramen för undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Det nya gymnasiet - våga prova. Läs gärna mer om utvecklingsnätverket LUKE på utbildningsstyrelsens webbsidor. Du kan också läsa mer om gymnasiets konkreta arbete och resultat i lärarens Simon Hansells blogg (se länkar nedan):
 
1) LUKE-projektet och samarbete mellan andra och tredje stadiet
 
2) Psykologikurs förenar gymnasium och högskola
 
3) LUKE-publikation från Utbildningsstyrelsen