Henry Backlund

 

Min utbildning efter gymnasiet

Efter gymnasiet började jag studera franska vid Åbo Akademi. Det hade sin tjusning, men jag drogs mer och mer mot andra ämnen. Började samtidigt läsa pedagogik, sociologi och statskunskap. Det blev en hum.kand. av det. Och vid sidan om blev jag också dekoratör!

Hade nog för avsikt att på något sätt börja studera handelsämnen av något slag. Men ödet ville annorlunda. Jag köpte ett bolag år 1983. Och sedan har det dragit iväg!

 

Mina jobberfarenheter

Min avsikt var antagligen att bli lärare. Jag hade också några lärarvikariat. Bland annat i Högstadiet i Petalax. Och undervisade också i franska ett år vid Korsholms Gymnasium. Några år höll jag kurser vid medborgar- och arbetarinstitut. Bland annat vid Vasa Arbis.

Arbetade en kortare tid som annonsförsäljare på Österbottniska Posten. Förutom försäljning skrev jag en del - bland annat testade jag bilar och skrev testrapporter. Blev i samma vända även förtroendevald i Korsnäs kommun. Mitt bolag grundade jag år 1983.

De första fem åren verkade vi inom textil, sedan blev det en övergång till hudvårdsprodukter av olika slag. Direktförsäljningen utvecklades till e-handel.

Vi öppnade vår webbshop år 1996.

Idag har vi en företagsgrupp som verkar i ett antal länder.

 

Om mina språkkunskaper

Vi har alltid verkat internationellt. Både med tillverkning och försäljning. Inom bolaget kommunicerar vi dagligen på ett flertal språk.

Just nu håller jag på och förkovrar mig i ryska. Våra möten i Korsnäs håller vi huvudsakligen på svenska och finska. Engelska räcker inte som språk om man seriöst skall jobba med business!

 

Om framtiden

Våra företag är tillväxtföretag. Och nya marknader är inplanerade. Själv har jag under årens lopp ständigt försökt förkovra mig.

I våras gick jag en HHJ-kurs; HHJ är en förkortning för Hyväksytty Hallituksen Jäsen. En mycket bra kurs och oumbärlig när jag numera verkar inom ett antal företagsstyrelser.

 

Gymnasiet i Petalax

Det är i och för sig länge sedan jag gick i gymnasiet. Gymnasiet gav en god grund att stå på! Och jag har enbart positiva minnen från den tiden. Märkte häromdagen när jag var i Tyskland att gymnasiet gav mig så goda kunskaper i tyska att jag ännu klarar av en enkel konversation på tyska. En uppmaning - ta tillvara de språk som gymnasiet erbjuder!

 

Henry Backlund

Grundare och VD, Dermoshop