Jonna Genberg

 

Utbildning

När jag skrev studenten år 2006 kände jag mig fortfarande osäker på vad jag egentligen ville jobba med i framtiden. Jag sökte därför till Vasa universitet för att studera engelska. Jag har alltid varit intresserad av språk och det kändes som en bra idé att studera just språk medan jag funderade på olika möjligheter. Under min tid på Vasa uni kom jag i kontakt med Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa. Jag blev godkänd till juridiska fakulteten 2008 och spenderade första tre åren av utbildningen i Vasa. Numera behöver man inte längre flytta till Helsingfors för att kunna slutföra magisterstudierna. För mig var det ett naturligt steg framåt att flytta till Helsingfors vid övergången till magisterskedet, och här trivs jag fortfarande.

 

Karriär

Under mina studier på juridiska fakulteten har jag skaffat mig arbetserfarenhet både på privata och offentliga sektorn. Med tiden insåg jag att EU- och processrätt är det jag mest är intresserad av, och riktade därför in mig på domstolsinstitutionen. För att få en djupare inblick i EU-rätten sökte jag mig på praktik till EU-domstolen i Luxemburg, där jag spenderade våren 2015. I Luxemburg fick jag utveckla mina språkkunskaper i både franska och engelska. Franska är det officiella arbetsspråket, men jag fick också öva upp min engelska ordentligt.

 

Framtiden

Det positiva med juristyrket är att det öppnar dörrar till många olika möjligheter. För att trivas i juristyrket bör man dock vara analytiskt lagd, med ett intresse i problemlösning. För tillfället jobbar jag som föredragande på förvaltningsdomstolen i Helsingfors, där ärendena på mitt bord växlar från miljörätt till medborgarskapsärenden. Det positiva med att jobba domstol är graden av självständighet och regelbundna arbetstider. Nackdelarna är att det blir en hel del pappersarbete, och kontakten med klienterna är minimal, eftersom förfarandet ofta är skriftligt. I framtiden skulle jag ännu vilja pröva på att jobba på en advokatbyrå, och kanske vid något skede doktorera i EU-rätt någonstans i världen.

 

Gymnasiet i Petalax

Jag har inte en sekund ångrat att jag valde Gymnasiet i Petalax. Eftersom det är ett relativt litet gymnaisum har man alla möjligheter att utvecklas som en självständig individ och bli sedd av handledarna, både när det gäller ens styrkor och svagheter. Under min tid Petalax deltog jag i två projekt som ledde till en resa utomlands, en till Paris och en till Amsterdam. I och med resorna väcktes mitt bland annat mitt intresse för språk. Med små grupper skapades också en stark känsla av samhörighet.

 

Jonna Genberg, Helsingfors