Mikko Ollikainen

 

Jag tog studenten 1997 och efter det hade jag i princip två studiealternativ – att studera till klasslärare eller journalist. Jag hade vidrört båda branscherna i gymnasieåldern, bland annat som fotbollstränare och som frilansare för Vasabladets sportredaktion. Dessutom arbetade mina föräldrar som klasslärare. Jag sökte in till båda utbildningarna genast efter studenten (PF och Soc&kom) och blev antagen till Pedagogiska Fakulteten där jag inledde mina studier 1998 efter avtjänad värnplikt. Studietiden var fin och jag engagerade mig också i studielivet, bland att som arrangör för Pampas Nationaldag.

Då jag skulle specialisera mig öppnades möjligheten att studera masskommunikation som långt biämne till mina klasslärarstudier. Perfekt, då kunde jag kombinera de två studiealternativen jag hade efter studenten. Studierna på Mediahuset i Vasa genererade fler arbetsmöjligheter vid sidan om studierna. Därför tog det till år 2005 innan jag fick mina Pedagogie magisterspapper klara. Dem har jag haft nytta av efteråt.

Arbetserfarenhetsmässigt har jag hunnit med många olika arbeten. Journalist, frilansare för TV, radio och tidningar, järnvaruhandelsförsäljare, koordinator för filmproduktioner, klasslärare och timlärare, specialmedarbetare för minister, regionchef för SFP, kommundirektör och social- och hälsovårdsutredare. Däremellan har jag kandidaterat i bland annat två riksdagsval.

Jag minns tiden på Gymnasiet i Petalax med värme. Det gav vänner för livet (både jämnåriga och äldre) och jag har arbetat med flera under årens lopp – dock inom olika branscher. Jag kan inte påstå att jag var en mönsterelev i gymnasiet, främst beroende på att idrottsrörelsen upptog en stor del av min fritid. Jag missade en del i studieväg men jag vann i stället annat. Jag uppnådde de utbildningar som jag ville ha efter studenten och dessa har fört mig långt.

Gymnasieutbildningen har ändrats massor sedan jag inledde mina gymnasiestudier. Innan hade det varit mera schemalagt men då jag inledde mina studier blev det möjligt att skriva en del av studenten på hösten och ha fler frivilliga kurser.  Efter det gjorde gymnasiet, åtminstone i mina ögon, en väldigt lyckad profileringssatsning på digitalisering och projektarbeten. Under studietiden och arbetslivet har jag hållit en del kurser med tidningsarbete och masskommunikation som teman. Skojigt att många av dem som gått dessa kurser sedermera studerat till journalister.

 

Mikko Ollikainen

Kommundirektör

Vörå kommun

Foto: Johan Hagström