Välkommen till Gymnasiet i Petalax

 

Gymnasiet finns i Petalax by i Malax kommun. Skolan har utrustats med teknisk utrustning och det mesta av material och elevuppgifter sköts digitalt. Språkutbudet i skolan omfattar både FiA och FiB. Dessutom undervisas EnA, FrC, TyC. Gymnasiet är delaktigt i ett omfattande samarbete med vasaregionens övriga gymnasier som går under benämningen Vi7. Ett viktigt led i samarbetet är de gemensamma distanskurserna som skolorna erbjuder tillsammans. För tillfället har skolan 91 studerande och 17 lärare varav 8 också undervisar på högstadiet.

  

  

  Läs mer om projektet här

 

Projektet har också uppmärksammat i olika medier. Förutom på vår egen FB-sida där vi publicerar foton m.m. från klubbtimmarna hördes vi i ett reportage på Yle 14.3. I Vbl 6.4 fick man läsa om projektet för fösta gången och 17.4 publicerades en trevlig artikel på EduGalaxen. 26.5 kunde man läsa om när satelliterna släpptes iväg på Söderfjärden i Vbl och lyssna om det samma på Yle. På bloggen EduGalaxen skrev Jan Holmgård igen om samma händelse 7.6. I KustNytt oktober 2018 fanns också ett reportage.

GYMNASIET PÅ WEBBEN

 

 

ELEVKÅREN 2019-2020

 

Elevkårsstyrelsen vid Gymnasiet i Petalax 2019-20 består av: Jennifer Lattunen, ordf., Adam Dejbali, vice ordf., Magnus Lattu, sekr., Tilde Strömsbäck, Kassör, Rosa Jahn, Isak Nyholm, Frida Tallgren, Cecilia Lindqvist och Mathilde Asplund.

Handledande lärare är André Forsman.