Välkommen till

Gymnasiet i Petalax

 

Gymnasiet finns i Petalax i Malax kommun. Skolan har utrustats med teknisk utrustning och det mesta av material och elevuppgifter sköts digitalt. Språkutbudet i skolan omfattar både FiA och FiB. Dessutom undervisas EnA, FrC, TyC. Gymnasiet är delaktigt i ett omfattande samarbete med vasaregionens övriga gymnasier som går under benämningen Vi7. Ett viktigt led i samarbetet är de gemensamma distanskurserna som skolorna erbjuder tillsammans. För tillfället har skolan 86 studerande och 16 lärare varav 8 också undervisar på högstadiet.

Gymnasiet i Petalax startar

från och med hösten 2021

en tvärvetenskaplig linje. 

 

Gymnasiet i Petalax erbjuder en framtidsfokuserad utbildning med fokus på att ge studerande kunskaper som krävs för att lyckas, både i utbildningen och efter examen. Gymnasiet i Petalax använder sig flitigt av digitala verktyg och effektiva studiemetoder. Skolan är nybyggd 2021 och anpassad för en modern och effektiviserad undervisning.  

  

Undervisningen på den tvärvetenskapliga linjen innefattar vid sidan av ordinarie undervisning även tvärvetenskapliga kurser. Här studerar vi genom laboration och forskning olika fenomen i dagens samhälle. Vi studerar utifrån ett problemlösarperspektiv överlappande mellan flera ämnen. Målen för den tvärvetenskapliga linjen är att förse studerande med den kunskap och de verktyg som förenklar och möjliggör fortsatta studier på högskola och universitet.


På den tvärvetenskapliga linjen jobbar vi på motsvarande sätt som med Apolloprojektet, där lärare och studerande samarbetar kring olika ämneskombinationer med temat rymden. Apolloprojektet kan du läsa mer om på här, där du även kan följa projektet från tidigare år. Man ansöker till linjen genom GEA. Antagning görs på basen av betyg. Vi har bra bussförbindelser så det är flexibelt för även andra utanför Malax och Korsnäs att studera här.

 

Läs vår broschyr om den tvärvetenskapliga linjenGYMNASIET PÅ WEBBEN

 

 

ELEVKÅREN 2020-2021

 

Elevkårsstyrelsen vid Gymnasiet i Petalax 2020-21 består av: Hanna Nylund, ordf., Tilde Strömsbäck, vice ordf. och sekr., Alexandra Suikkanen, Fabian Lidman, Faruk Hodzic, Adam Djebali, Isak Nyholm och Frida Tallgren.

Handledande lärare är Anna Bäckström.