Välkommen till Gymnasiet i Petalax

 

Gymnasiet finns i Petalax by i Malax kommun. Skolan har utrustats med teknisk utrustning och det mesta av material och elevuppgifter sköts digitalt. Språkutbudet i skolan omfattar både FiA och FiB. Dessutom undervisas EnA, FrC, TyC. Gymnasiet är delaktigt i ett omfattande samarbete med vasaregionens övriga gymnasier som går under benämningen Vi7. Ett viktigt led i samarbetet är de gemensamma distanskurserna som skolorna erbjuder tillsammans. För tillfället har skolan 88 studerande och 16 lärare varav 8 också undervisar på högstadiet.

ELEVKÅREN 2020-2021

 

Elevkårsstyrelsen vid Gymnasiet i Petalax 2020-21 består av: Hanna Nylund, ordf., Tilde Strömsbäck, vice ordf. och sekr., Alexandra Suikkanen, Fabian Lidman, Faruk Hodzic, Adam Djebali, Isak Nyholm och Frida Tallgren.

Handledande lärare är André Forsman.

GYMNASIET PÅ WEBBEN