Direktionens sammansättning

 

Ordförande Susanne Lagus, Malax    Elmedin Sipic, ersättare

Viceordförande Terese Kumpulainen, Korsnäs    Kirsi Linman ersättare

 

Kommunrepresentanter:

Carina Nordman-Byskata, Malax    Maria Holmback, ersättare

Anders Wikström, Malax    Ralf-Gustav Kansa, ersättare

Rosita Eklund, Korsnäs    Tomas Backholm, ersättare

 

Lärarrepresentant:

Anton Lindholm    Marianne Backlund, ersättare

 

Personalrepresentant:

Benny Revahl    Marit Udd, ersättare

 

Elevrepresentanter:

Isak Nyholm, Malax    Elina Hyöty, ersättare

Jonas Nilsson, Korsnäs    Emma Sandholm, ersättare

 

Föredragande:

Rektor

 

Närvarorätt:

 

Agneta Martin, bildningsdirektör

Jan Tallgren, bildningsnämndens representant

Mona Enlund, högstadiets rektor

Håkan Knip, kommunsstyrelsens ordförande

Minna Söderholm, kommunstyrelsens representant

Jenny Malmsten, kommundirektör

Carola Bengs-Lattunen, bildningsnämndens ordförande