Rektorns hörna

 

”Jag vill gratulera er ettor till att ni valt att börja studera vid Gymnasiet i Petalax. Ni kommer inte att

ångra ert val”. Med dessa ord inledde jag höstterminen under mitt inskriptionstal.  Jag hade den stora

glädjen att hälsa alla nya och äldre studerande välkomna till gymnasiet. Vi strävar efter att vår skola

skall vara en särskild plats där varje människa synliggörs i sitt lärande. Vi jobbar för att varje

studerande skall ha de bästa möjligheterna att nå sina mål.

                        I år satsar vi också på projekt och projektresor. Utbudet består av bland annat resor till Sankt

                        Petersburg och Bryssel. Inom finskaundervisningen åker en grupp till Leppävirta. I oktober åker

                        studerande inom Apolloprojektet till Nasas Kennedy Space Center i Florida. Jag ser fram emot ett

                       givande och intressant läsår! 

 

                        Rektor Margareta "Maggi" Bast-Gullberg