Alex Högback

 

Utbildning

Efter att jag blev student år 2003 började jag studera folkrätt vid Åbo Akademi (ÅA). Jag hade redan i flera år varit intresserad av mänskliga rättigheter och samhälleliga frågor, så det var ett enkelt val. Vid ÅA läste jag också nationalekonomi för att lära mig hur ekonomiska frågor inverkar på individer och på deras rättigheter, och i slutändan blev jag år 2009 färdig från ÅA med två kandidatexamina och två magisterexamina (politices kand. och mag. i folkrätt och ekonomie kand. och mag. i nationalekonomi).

 

År 2014 blev jag också antagen till ett magisterprogram vid Notre Dame-universitetet i USA. Programmet fokuserar på ledning av ideella organisationer (non-profit organizations), och är ett deltidsprogram så att jag kan studera och jobba samtidigt. Jag beräknar bli färdig år 2016.

 

Karriär

Jag kommer från en familj med långa rötter i fackföreningsrörelsen, och jag ville skapa en karriär där jag kunde kombinera mina fackliga intressen med ett internationellt perspektiv. År 2008 gjorde jag därför praktik ett halvår på en fackförening i New York City, och år 2009, när jag blev färdig med mina studier, flyttade jag till Bryssel för att jobba för en internationell fackförening som heter International Trade Union Confederation (ITUC) i deras Human and Trade Union Rights-avdelning.

 

År 2011 flyttade jag vidare till Indonesien för att där jobba frivilligt för fackföreningar. Även om mitt jobb i Bryssel var internationellt, ville jag uppleva på ett mera direkt sätt hur fackföreningar fungerar i ett land i det globala syd. I Jakarta höll jag bl.a. föreläsningar om arbetares rättigheter på en organisation som kallas Trade Union Rights Center, och jag reste också runt i Indonesien och besökte fackföreningsmedlemmar på olika fabriker och arbetsplatser.

 

Året därpå fick jag jobb i Geneve, Schweiz, på en annan internationell fackförening - UNI Global Union - där jag ännu arbetar. Mitt jobb går ut på att organisera och utbilda arbetare inom ICT-sektorn (dvs. inom IT och telekom) på olika håll i världen, i synnerhet i Östeuropa och i fransktalande länder i Afrika. Jag har i arbetets vägnar rest i över 50 länder, från Brasilien till Madagaskar och från Georgien till Nepal.

 

En stor del av mitt arbete innebär också att driva kampanjer för att förbättra arbetsförhållanden i teletjänstcentraler (contact centers) runt om i världen. Vi producerade nyligen en video (klicka) som belyser problematiken inom dessa centraler och vikten av att höra till en fackförening

 

Språk

Eftersom mitt arbete är internationellt är det naturligtvis mycket viktigt att kunna olika språk. Mina arbetsspråk för tillfället är engelska och franska. I gymnasiet lade jag stor vikt vid att lära mig grunderna i de här två språken ordentligt, och jag kompletterade det sedan med ytterligare studier i både USA och Frankrike: År 2007 tillbringade jag ett halvår som utbytesstudent vid University of Idaho, och sommaren 2009 var jag tre månader på en intensiv språkkurs i Nice. Jag har dessutom läst grundkurser i spanska, arabiska och indonesiska.

 

Gymnasiet i Petalax

I Gymnasiet i Petalax finns alla förutsättningar för att en elev skall kunna ha en framgångsrik internationell karriär senare i livet. Jag uppskattar speciellt skolans internationella fokus och projekt. På årskurs ett var jag med i ett EU-projekt som mynnade ut i en studieresa till Frankfurt, Strasbourg och Bryssel, och på årskurs två åkte vi till London för att bekanta oss med brittisk kultur och utbildning. Jag har själv haft mycket stor användning av språkundervisningen i gymnasiet, och arbetar som sagt på både engelska och franska. Jag läste dessutom lång matematik, vilket var en förutsättning för att kunna studera nationalekonomi. 

 

Alex Högback