Viktig info om vitsord till abigruppen


Du har rätt att höja ett vitsord i en redan avlagd kurs fram till den 12 februari 2021. Notera deadline!
Veckan därpå (tisdag 16 februari) fastställs slutvitsorden.

 

Du måste ha vitsord i alla obligatoriska kurser i det ämne du skall skriva i studentskrivningarna, senast när du går in i skrivsalen.

 

Obedömda kurser från period tre och tidigare måste ha vitsord senast 16 februari.

 

Inom april månad måste du åtgärda alla kurser du har på hälft. Ifall du saknar slutvitsord, dvs har för många 4:or i ett ämne bör detta åtgärdas inom april. Då höjer du enskilda kurser tills du erhåller ett slutvitsord. Det är även möjligt att ”tenta” nya kurser inom april, ifall du behöver, för att få ihop tillräckligt med kurser.

 

Det är möjligt att höja ett slutvitsord i ett läroämne senast inom april, men det är enormt krävande eftersom det handlar om att avklara en tent som baserar sig på samtliga kurser du har läst i läroämnet.