Biologi

 

KURSER :  2 obligatoriska, 3 fördjupade

LÄRARE:  Kerstin Björkas

 

VAD LÄR DU DIG?   

  • Cellbiologi, genetik, genteknologi
  • Människans anatomi och fysiologi
  • Evolution, miljöbiologi

 

HUR JOBBAR DU I ÄMNET?

  • Föreläsningar, grupparbeten
  • Laborationer
  • Exkursioner

 

I VILKA UTBILDNINGAR/YRKEN BEHÖVER DU BIOLOGI?

  • Vårdyrken
  • Miljörelaterade yrken
  • Forskning inom olika delområden