Fysik

 

KURSER: 1 obligatorisk, 6 fördjupade kurser

LÄRARE: Regina Öhman, Anton Lindholm

e-post: regina.ohman@malax.fi, anton.lindholm@malax.fi

 

DU LÄR DIG:

Den obligatoriska kursen är en introduktion till fysiken, som skrapar lite på ytan på många olika områden som exempelvis mekanik, partikelfysik och universums uppbyggnad, så att man får en god allmänbildning.

De fördjupade kurserna är mera inriktade på ett visst område inom fysiken, ex. värme, elektricitet, kärnfysik.

 

HUR JOBBAR DU I FYSIK?

Fysiken är en undersökande vetenskap och därför så lär man sig mycket genom att utföra laborationer. Detta gör också att man får lära sig att skriva labbrapporter, och därigenom få kunskap att använda kalkylprogram.

Undervisningen går mestadels ut på föreläsningar och räkneuppgifter, men vi gör även olika studiebesök. Ett exempel på detta är att vi brukar besöka Power Park, för att förstå och undersöka fysiken bakom olika åkattraktioner.

Om man läser alla kurser i fysik och även ämnar skriva fysiken i studentskrivningen har man möjlighet att få fara på en gemensam resa med andra skolor i Österbotten, ettdera till forskningscentret CERN (partikelforskningscentrum) i Geneve, eller DLR (Tysklands luft- och rymdcentrum) i München.

 

I VILKA YRKEN OCH/ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU FYSIK?

Fysik är ett ämne som behövs i många olika yrkesområden. Några exempel är:

  • tekniska utbildningar så som diplomingenjör eller kärnfysiker
  • medicinska utbildningar så som läkare, veterinär, sjukhusfysiker
  • inom olika forskningsområden, exempelvis utveckling av ny teknologi.
  • inom olika sporter, exempel motorsporten för att få en bil som är så aerodynamisk som möjligt.

 

Fysik är även bra att kunna i andra yrkesområden, eftersom det alltid är bra att ha en förståelse för hur saker och ting fungerar runt omkring en, som exempelvis inom dataprogrammering speciellt med tanke på spelutveckling.