Samhällslära

 

Kurser: Tre obligatoriska, två valbara

Lärare: André Forsman

 

Du lär dig

  • Att förstå hur det finländska samhället fungerar, vilka rättigheter och vilka påverkningsmöjligheter vi har som medborgare.
  • Att kunna analysera den globala spelplanen. Varför uppstår konflikter mellan länder och vilka säkerhetshot förekommer i dagens samhälle?
  • Du lär dig hur du ska använda dina pengar på ett fördelaktigt sätt och vad man ska tänka på när man som ung sköter sin ekonomi.
  • Att granska och skapa material i dagens informationssamhälle.

 

Hur jobbar man i samhällslära?

Samhällslära är ett brett ämne och metoderna för inlärning är därför många. I ämnet ordnas vanliga föreläsningar men också grupp- och projektarbeten. Vi jobbar också med att analysera bilder, texter och statistik. I mån av möjlighet ordnas också exkursioner i ämnet, exempelvis brukar ett studiebesök till tingsrätten ordnas i lagkunskapskursen.

 

I vilka utbildningar behöver du samhällskunskap?

Inom samhällslära behandlar man ämnen som förekommer inom otaliga yrken. Banktjänstemän, statligt anställda, jurister, politiker och journalister är bara några exempel på yrkesgrupper där samhällslära utgör en central del.