Historia

 

Kurser: Tre obligatoriska och fyra valbara

Lärare: André Forsman

 

Vad lär du dig?

  • Att förstå varför världens ser ut som den gör idag. Varför är exempelvis Nordkorea isolerat medan Sydkorea förknippas med Västerlandet?
  • Att tänka kritiskt. Hur lära sig skilja på propaganda och historiska fakta.
  • Att lära sig grunderna om människans historia och hennes utveckling.

Hur jobbar man i ämnet?

Historia är ett mera komplext ämne än många tror. Undervisningen grundar sig på att man lär sig historiska fakta med hjälp av antingen föreläsningar eller egna arbeten. Däremot tillkommer olika former av analytiska uppgifter. Stora delar av undervisningen går ut på att analysera och diskutera bilder, texter och videoklipp ur ett historiskt perspektiv.

 

Inom vilka yrken har man nytta av ämnet?

Historia är viktigt för att man ska kunna förstå världen. Speciellt inom yrken där man jobbar med andra människor har man nytta av ämnet. Det finns många historiker som jobbar som journalister, politiker eller inom kulturbranschen men också många som arbetar inom internationell handel poängterar nyttan med ämnet.