Matematik (lång)

 

KURSER: 10 obligatorisk, 4 fördjupade kurser

LÄRARE: Regina Öhman

e-post: regina.ohman@malax.fi

 

DU LÄR DIG:

Den första obligatoriska kursen i matematik är en gemensam kurs för alla, den är alltså inte uppdelad i lång eller kort matematik, detta är gjort så att man lättare ska kunna bestämma sig för vilken matematik man sen vill välja.

Matematik går ut på att lösa olika matematiska problem och öva upp sitt logiska tänkande. Olika områden inom lång matematik som man går genom är exempelvis ekvationer och funktioner, geometri, vektorer, sannolikhet, derivering och integrering.

I de fördjupade kurserna får man lära sig mera om talteori, logik och matematisk analys.

 

HUR JOBBAR DU I LÅNG MATEMATIK?

Inom matematiken behöver man olika hjälpmedel för att lösa vissa uppgifter och förutom räknare så använder vi oss också av olika dataprogram så som, Excel och GeoGebra.

Förutom genomgång av teori och att räkna på egenhand eller i grupp, så löser man också olika sorters inlämningsuppgifter med hjälp av något matematiskt program.

 

I VILKA YRKEN OCH/ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU LÅNG MATEMATIK?

Matematik är ett ämne som är nyttigt inom alla yrkesområden men om man tänkt sig en fortsättning inom någon teknisk, matematisk, naturvetenskaplig eller ekonomisk utbildning är det mycket bra att läsa lång matematik, för att kunna använda det som ett hjälpmedel inom de olika områdena. Exempel på utbildningar som kräver kunskap inom lång matematik är:

  • Tekniska utbildningar såsom diplomingenjör och arkitekt
  • Naturvetenskapliga utbildningar exempelvis kemist eller fysiker
  • Ekonomiska utbildningar
  • Medicinska utbildningar

 

Goda kunskaper i lång matematik är också mer eller mindre en förutsättning för att kunna programmera olika sorters mer avancerade program som exempelvis 3D-motorer för spelindustrin.