Religion

 

KURSER: 2 obligatoriska kurser och 4 fördjupade kurser

LÄRARE: Simon Hansell (www.simonhansell.com/)

 

DU LÄR DIG:

 • religiös och kulturell allmänbildning
 • känna igen olika religiösa uttrycksformer och fenomen
 • bättre förstå din egen och andra människors religiösa bakgrund
 • förstå det religiösa språket och symboliken inom olika religioner

 

HUR JOBBAR DU I RELIGION?

 • Undervisningen bygger mycket på föreläsningar och diskussioner
 • eleverna löser olika uppgifter både individuellt och tillsammans i delade dokument
 • vi arbetar processinriktat, dvs eleverna producerar eget material samt gemensamt material i form av exempelvis en individuell portfolio samt en gemensam wiki som omfattar ordlistor och övrig fakta
 • Vi arbetar en hel del med webbaserat material i form av bland annat bilder och video

 

I VILKA YRKEN ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU RELIGION?

 • kunskap i ämnet religion behövs i första hand i vardagen för att bättre förstå våra medmänniskor
 • du har nytta av ämnet religion ifall du söker till exempelvis Åbo Akademi för att bli religionsvetare eller teolog
 • En utbildning i religionsvetenskap eller teologi ger dig behörighet att arbeta som exempelvis religionslärare eller präst