Matematik (kort)

 

KURSER: 6 obligatoriska, 3 fördjupade

VAD LÄR DU DIG?

  • Du lär dig olika modeller för att lösa matematiska och logiska problem.
  • Du får redskap för beräkningar som dyker upp i andra ämnen.
  • Att använda matematiska hjälpmedel.


HUR JOBBAR DU I KORT MATEMATIK?

  • Du deltar i föreläsningar och räkneövningar.
  • Du jobbar med inlämnings- och projektarbeten.
  • Du jobbar med digitala verktyg (bl.a. Geogebra, Excel)


I VILKA YRKEN OCH UTBILDNINGAR BEHÖVER DU KORT MATEMATIK?

  • Kort matematik behövs i t.ex. vårdyrken och lägre merkantila utbildningar.
  • Den grundläggande problemlösningen är till hjälp i vardagen.
  • Ger också färdigheter för att sköta personlig ekonomi.