Engelska

 

KURSER: 6 obligatoriska, 2 fördjupade (varav en konversationskurs)

LÄRARE: Inga-Lill Till (e-post: inga-lill.till@malax.fi )
                  Bernice Sjöberg (e-post: bernice.sjoberg@malax.f)

 

VAD LÄR DU DIG?

Gymnasiekurserna i engelska ger dig ett bra tillfälle att bredda och fördjupa dina kunskaper  i det engelska språket och  den  engelskspråkiga världens kultur.

 

HUR JOBBAR DU I ÄMNET?

Vår skola är välutrustad vad gäller undervisningsteknologi. Skolan har bl.a.1:1 system, dvs varje elev får låna en dator för hela gymnasietiden. Skolans satsning på undervisningsteknologi och skolning av lärare inom området innebär att digitalt material används i stor utsträckning i vår skola. Detta gäller inte minst ämnet engelska.

Inom ämnet engelska har vi under åren haft många internationella projekt, som även inbegripit besök i och elevutbyte med engelskspråkiga skolor. Även läsåret 16-17 åker en grupp till London.

Konversationskursen ger möjlighet att avlägga ett muntligt diplom enligt europeiska språkportföljens kriterier. Detta diplom kan vara till nytta vid studier och arbete utomlands, och inom många branscher i Finland.

 

I VILKA YRKEN/UTBILDNINGAR BEHÖVER DU ENGELSKA?

  • De flesta unga finländska ungdomar har i dag goda kunskaper i engelska och använder språket på en vardaglig nivå i stort sett dagligen. Att behärska engelska väl på en högre nivå, såväl muntligt som skriftligt, är dock en klar konkurrensfördel i arbetslivet samt på den globala arbetsmarknaden.
  • I en allt mer internationell värld, blir engelskans roll som gemensamt språk över nationsgränserna även allt viktigare.
  • Engelska är det ledande språket inom affärslivet, forskning och kommunikation. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska öppnar även dörrarna till intressanta utbytesstudier utomlands på universitets- och högskolenivå.

Läs här (klicka) en tidningsartikel om vårt intressant England-Frankrike-projekt.

 

Blokarting på beachen på kanalön Jersey

 

Besök i vår vänskola i Rochester, England

 

Besök i Edward VI Grammar School for Boys, Stratford-upon-Avon - här gick Shakespeares i skola.

 

I skotska högländerna!

 

Skottar är vi allihopa.

 

Här besöker vi Harry Potter Studio i London