Psykologi

 

KURSER: 1 obligatorisk kurs och 4 fördjupade kurser

LÄRARE: Simon Hansell (www.simonhansell.com/)

 

DU LÄR DIG:

 • bättre känna och förstå dig själv och andra människors beteende
 • tänka kritiskt och att se på olika fenomen ur olika perspektiv
 • använda digitala verktyg för att stöda ditt eget lärande
 • använda psykologisk kunskap för att förstå olika vardagsfenomen

 

HUR JOBBAR DU I PSYKOLOGI?

 • vi diskuterar mycket och försöker hitta psykologin bakom olika vardagsfenomen
 • läraren har en hel del inspelade föreläsningar som eleverna får ta del av före lektionen
 • eleverna löser olika uppgifter både individuellt och tillsammans i delade dokument
 • vi arbetar processinriktat, dvs eleverna producerar eget material samt gemensamt material i form av exempelvis en individuell portfolio samt en gemensam wiki som omfattar ordlistor och övrig psykologisk fakta.

 

I VILKA YRKEN ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU PSYKOLOGI?

 • Psykologisk kunskap behövs i första hand i vardagliga mänskliga kontakter och relationer
 • Psykologi kan studeras inom olika universitet som exempelvis Åbo Akademi
 • Som psykolog kan du arbeta i olika branscher (mentalvård, skolväsendet, marknadsföring)
 • Studier i psykologi behövs överlag för olika människonära yrken inom dagvård, skola och övriga utbildningsenheter