Modersmål och litteratur

 

KURSER: sex obligatoriska, tre fördjupade

LÄRARE: Berit Sjöman, berit.sjoman@malax.fi

 

DU LÄR DIG

 • att kunna uttrycka din åsikt i både tal och skrift.
 • att själv kunna producera olika typer av texter.
 • att analysera texter ,inte bara skriven text, utan också t.ex. bilder, filmer, videoklipp och ljudfiler.
 • att kunna tänka kritiskt och inse att de flesta texter är vinklade, d.v.s. har ett visst syfte som du kan genomskåda!

 

HUR ARBETAR VI I MODERSMÅL OCH LITTERATUR

 • Vi  diskuterar, debatterar och funderar mycket!
 • Vi gör det både i tal och skrift, enskilt och tillsammans!
 • Vi diskuterar olika typer av litteratur
 • Vi gör ofta muntliga presentationer i grupp
 • Vi uppför ibland egna ”skådespel”!
 • Vi lär oss varför all typ av litteratur är både nyttigt och roligt!
 • Vi har en splitterny digital modersmålsbok som innehåller inte bara skriven text. Du kan lära dig via att se och höra på ett alldeles nytt sätt!

 

NYTTA AV MODERSMÅL OCH LI8TTERATUR HAR DU BÅDE PRIVAT OCH I YRKESLIVET

 • Du är inte rädd för att uttrycka dig både i tal och skrift och du vet hur man gör.
 • Du kan skriva t.ex. insändare och kolumner, recensioner och fackuppsatser.
 • Du vet hur man ska källhänvisa och stjäl inte andras texter!
 • Du kan studera svenska och litteraturvetenskap vid t.ex. Åbo Akademi och Helsingfors universitet.
 • Du kan säkert bli också annat än lärare och journalist!