Tyska

 

KURSER:  10 st fördjupade kurser, helt valbart, inga obligatoriska kurser.

LÄRARE: Marianne Backlund

e-post: marianne.backlund@malax.fi

 

Om du inte har läst tyska i högstadiet kan du börja dina studier från grunden i gymnasiet! Du som redan läst tyska i högstadiet rekommenderas du börja från kurs 2, eventuellt 3 i gymnasiet.

 

DU LÄR DIG:

* Ett språk som talas som modersmål av 120 miljoner människor och som efter engelskan är det mest använda språket i Europa

* tyskan är ett språk som är släkt med svenskan och därför är många ord liknande och underlättar därmed inlärningen

* att kommunicera på tyska i olika situationer på resor eller om du kommer att jobba med tyskspråkiga i framtiden

 

 HUR JOBBAR DU I TYSKA?

* du jobbar både individuellt och i grupp och får fundera på hur just du lär dig saker och ting bäst

* du läser texter, både ur bok och från internet, lär dig ord som du använder i muntliga och skriftliga övningar, lär dig grammatik och övar grammatik på olika sätt (muntligt, skriftligt, digitalt) och har hör- och textförståelser

* på lektionerna bekantar vi oss även med kulturen, lyssnar på musik, läser nyheter och tittar på videoklipp

* De elever som ännu läser den sista kursen på åk 3 brukar göra en gemensam resa till en tysk julmarknad. De senaste åren har resan gått till Berlin, men vi har även besökt Bremen och Köln.

 

 

I VILKA YRKEN OCH / ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU TYSKA?

* Vilka planer du än har för framtiden skapar du oändliga möjligheter med kunskaper i tyska. ”Alla” kan engelska, men kunskaper i ytterligare främmande språk, ger dej fördelar på arbetsmarknaden.

* många utbildningar har utbyte med högskolor och universitet i de tyskspråkiga länderna

* i flera utbildningar, t.ex. på Hanken, krävs det att man läser ett extra främmande språk. Tyskland ligger i topp tre bland de länder Finland idkar handel med.

* Även inom det vetenskapliga området ligger Tyskland i topp i många branscher. Kunskaper i språket kan hjälpa en in på den banan.

* De tyskspråkiga länderna är omtyckta resmål, du får ut mera av din vistelse där om du kan språket. Tyskarna reser själva mycket, så tänker dig ett jobb inom turism är kunskaper i  tyska viktiga.