Gymnastik

 

KURSER: 2 st. obligatoriska och 3 st. fördjupade. 

LÄRARE:  Maria Nirkkonenmaria.nirkkonen@malax.fi 

                 Thomas Friman: thomas.friman@malax.fi 

 

VAD LÄR DU DIG? 

*Du lär dig att inse idrottens betydelse för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet.  Positiva erfarenheter av att röra på dig gör att du orkar bättre med gymnasiestudierna och även senare i livet.   Du får ta del av ett mångsidigt utbud av idrotter som gör att du har en bred grund att stå på när du fortsätter dina studier efter gymnasiet. 

 

HUR JOBBAR DU I GYMNASTIK? 

*Självständigt, du lär dig att utöva motion och idrott på egen hand och förstår betydelsen av livslång motion. 

*I grupp, gymnastikundervisningen stärker gemenskapen bland de studerande och eleverna får vara delaktiga och delta i planeringen av kursinnehållet.  Du jobbar både parvis, i mindre grupper och i större grupper beroende på vad som undervisas. 

*Gymnastikundervisningen består av både sommar- och vinteraktiviteter samt inomhus- och utomhusaktiviteter. 

*Sportteknologi kan användas för att uppnå målen för undervisningen 

 

I VILKA YRKEN/ OCH UTBILDNINGAR BEHÖVER DU GYMNASTIK? 

*Gymnastik och idrott behövs för att orka med studier och yrken inom alla områden.  Kunskaper inom ämnet behövs bland annat inom lärarutbildning (gymnastiklärare, lärare, förskolelärare, daghemspersonal), polis, brandman, vårdyrken (fysioterapeut, naprapat, kiropraktiker,  läkare, psykolog och andra vårdyrken).

 

LÄNKAR 

https://www.idrott.fi/sv/startsidan/ = Finlands svenska idrott 

https://www.kll.fi/ = Koululiikunta liitto 

https://www.jyu.fi/sport =  Jyväskylä Universitet, Idrottsvetenskapliga fakulteten