Kemi

 

KURSER: 1 obligatorisk, 4 fördjupade


VAD LÄR DU DIG?

  • Du lär dig om material och deras egenskaper, samt hur ämnen reagerar med varandra.
  • Att förklara olika fenomen i vardagen.
  • Att hantera kemikalier och laborationsutrustning.
  • Grunder för fortsatta studier inom många ämnen.


HUR JOBBAR DU I KEMI?

  • Undervisningen består av både teori och praktik. Den teoretiska biten byggs upp av föreläsningar och uppgifter. Den praktiska biten utgörs av demonstrationer och egna laborationer.
  • Genom att skriva rapporter över laborationerna tränar du ett vetenskapligt arbetssätt.
  • Du kommer att få lyssna på gästföreläsare både från universitet och från arbetslivet, samt åka på studiebesök till olika företag.


I VILKA YRKEN OCH UTBILDNINGAR BEHÖVER DU KEMI?

  • Kemi behövs i de flesta naturvetenskapliga inriktningarna, bl.a. kemi, biologi och geologi.
  • Tekniska utbildningar inom process- och miljöteknik.
  • Medicin och farmaci.