Filosofi

 

Kurser: Två obligatoriska, två valbara.

Lärare: André Forsman

 

Vad lär du dig?

  • Att på mångsidigt sätt lära sig att granska sanningar vi tar för givna.
  • Att utmana sitt eget sätt att tänka
  • Att lära sig om olika etiska teorier och förstå hur olika människor tänker om vad som är rätt och fel.
  • Att granska vårt eget samhälle, demokratin och hur pengarna fördelas mellan olika människor. Är det exempelvis rättvist att en läkare har högre lön än en lärare?

 

Hur jobbar man i filosofi?

I filosofin försöker man nå resultat genom att resonera. Ämnet är därför mycket socialt och baseras till stor del på diskussioner och egna arbeten. I ämnet hålls också föreläsningar och man jobbar också med att analysera text-, bild- och videomaterial.

 

I vilka utbildningar behövs filosofi?

De som har studerat filosofi som huvudämne jobbar ofta vidare i den akademiska världen. Däremot kompletterar ämnet många andra vetenskaper och yrkesutbildningar. Flertalet journalister, politiker och författare har en bakgrund också inom filosofin.