B-finska

 

För dig som kämpar mycket med finskan eller som har påbörjat dina studier i finska senare än dina klasskompisar.


KURSER: 5 st obligatoriska, 2 st fördjupade, 3 st tillämpade

 (Den första kursen är repetition av högstadiets kurser och är samma för både A och B finska)

 

LÄRARE: Marianne Backlund

e-post: marianne.backlund@malax.fi

 

DU LÄR DIG:

* det språk som majoriteten av invånarna i vårt land talar

* använda finska i både muntligt och skriftligt, så att du skall klara dig i olika vardagliga situationer

 

HUR JOBBAR DU I FINSKA?

* vi jobbar både individuellt och i par, gör uppgifter både muntligt och skriftligt, en del digitala inlämningsuppgifter. Vi jobbar med texter, och grammatik – både läser och producerar själva.  Vi försöker sätta tyngd på kommunikativa uppgifter

* Ordförrådet är viktigt – utan ord kan du varken förstå eller göra dig förstådd själv – vi tränar med olika uppgifter och program och har ofta förhör.

* För elever i åk 2 erbjuds också ett utökat utbud av kommunikation, då vår skola är med i ett projekt som kallas eKlasstandem. Projektet utförs i samarbete med Åbo Akademi. Ungefär en lektion i veckan är en s.k. Skype-lektion, då vi gör uppgifter tillsammans med våra vänelever från åk 2 i vår vänskola Leppävirran lukio i Leppävirta (mellan Kuopio och Varkaus) i Savolax. Uppgifterna är till stor del muntliga, men även skriftliga uppgifter förekommer. Här har du en egen ”privatlärare” i din egen ålder, som du får öva såväl hörförståelse som kommunikation med – och förhoppningsvis börjar du VÅGA prata finska.

* Du har även möjlighet att på åk 2 delta i TOKI-projektet, dvs. ett utbyte med vår vänskola Leppävirran lukio. I TOKI-projektet får du möjlighet att öva finska praktiskt och se en annan del av Finland. Vi åker till Leppävirta en gång under läsåret och deras studerande kommer hit en gång. En natt bor vi hos väneleverna och en natt på hotell. Arrangemanget är detsamma när de kommer hit. Vi tar del av varandras vardag och skoldag. I Leppävirta går besöket på finska och svarsvisiten går på svenska. Vi brukar även göra en gemensam resa till Stockholm i maj.

Deltagande i TOKI-projektet är frivilligt och man får en tillämpad kurs för deltagandet.

 

I VILKA YRKEN OCH / ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU FINSKA?

* Du har nytta av att kunna språk och finska i alla utbildningar och yrken. Att kunna språk öppnar dörrar till framtiden

Du har alltid nytta av att kunna finska i Finland. Du får ut mycket mera av det mesta då du behärskar finska, både i skolan och på fritiden, på sommarjobb